Avukata Sor

ARABULUCU KİMDİR?

 

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir.Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

 

ARABULUCU KİMDİR?

 1. Arabulucu , taraflar arasında görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan, bağımsız, tarafsız kişidir. 
 2. Arabulucu süreçte karar veren  hakem yada hakim değildir.
 3. Arabulucu yargılama yapamaz.
 4. Taraflar uyuşmazları kendi aralarında konuşarak çözerler.

Arabulucu seçimi için taraflardan biri adliyelerde bulunan arabulucu bürosunda başvuru yapabileceği gibi, taraflar ortak irade ile bir arabulucu üzerinde de  anlaşabilirler.

Arabuluculuk konuları;

 • İşçi – İşveren uyuşmazlıkları, İş kazasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, 
 • Şirketler arasında ortaya çıkan her türlü ticari uyuşmazlıklar,
 • Kamu düzenini ilgilendirmeyen, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri her türlü hak,
 • Yargıya intikal etmemiş, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü uyuşmazlık,
 • İster sözleşmeden ister haksız fiilden kaynaklanan tüm tazminat uyuşmazlıkları,
 • Trafik kazalarından kaynaklanan tüm alacak-tazminat alacakları,
 • İş kazasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık,
 • 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kiracı – Ev / İşyeri sahibi ilişkilerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar,
 • Murisin vefatından sonra mirasa ilişkin tüm uyuşmazlıklar,
 • Nafaka Alacakları,
 • Katılma Alacağı,
 • Mal Paylaşımı VB. KONULAR