Avukata Sor

GAYRİMENKUL HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR NELERDİR?

Av. Aslı Tekin, Eskişehir ve çevre illerde, gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 

GAYRİMENKUL HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

 • Kiralananın Tahliyesi
 • Kira Alacakların Tahsili ile Kiracının Tahliyesi
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • İpotek Tesisi ve Terkini
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Haksız İşgal Tazminatı ( Ecrimisil ) Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İnşaat ve Mimarlık Projelerinden Kaynaklanan Hak Edişlere İlişkin Davalar
 • Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ na İlişkin Muhtelif Davalar
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi v.b. Sözleşmelerin Hazırlanması