Avukata Sor

İCRA TAKİBİ

Normal yaşam koşullarında vadesi gelmiş ödenmemiş , alacak hakkınızın bulunduğu borçların tahsili için şirketler veya şahıslar icra takibi ve haciz işlemleri başlatabilir. İcra takibi yaparken en önemli  unsur borcun ispatıdır. Borçlu borcu ödemek isteyebilir yada İcra İflas kanunu içerisinde geçerli süreler dahilinde borca itiraz da edebilir.

İCRA DAİRELERİNDE TAKİP AÇMA AŞAMALARI NELERDİR?

Öncelikli alacaklının isteği üzerine takip talebi hazırlanır. Daha sonra icra dairesine icra işlemlerinin başlaması ilişkin harçların yatırılması gerekmektedir.harç aşaması tamamlandıktan sonra icra dairesi tarafından borçluya gönderilmek üzere ödeme emri düzenlenir. Ödeme emri gönderilme amacı  borçlunun takip açıldığının bildirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya varsa itirazını yapması için süre verilmesidir. 

Tebligat PTT aracılığı ile yapılmaktadır. Eğer borçlu icra dairesine müracaat ederse icra dairesinde de tebliğ işlemi yapılabilir. 

İcra dairesine dönen tebligat usülüne uygun ise ve süreler doldu ise alacaklının talebi üzerine maaş, araç , taşınmaz, banka , alacalı olduğu dosyalar , posta çeki haczi, 3. şahıslardaki alacaklı olduğu meblağlar üzerine haciz konulabilir. Menkul haczine de gidilebilir. Alacaklı  haciz koyduğu taşınır taşınmaz mallar hakkında satış isteyebilir. 

 

 

        İCRA TAKİP ŞEMASI 

TAKİP YOLU

1- GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP 

2- KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP

3- KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ 

4- REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP 

5- İFLAS YOLU İLE TAKİP 

TAKİBİN ŞEKLİ 

1- İLAMLI TAKİP

2- İLAMSIZ TAKİP

3- İFLAS YOLU İLE TAKİP 

TAKİBİN TÜRLERİ 

I. İLAMLI TAKİP

1- PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR

a-Taşınır teslimi (örnek 2)

b. Çocuk teslimi (örnek 3)

c. Çocukla şahsi münasebet tesisi (örnek 3)

d. Taşınmazın tahliye ve teslimi (örnek 2)

e- Birşeyin yapılmasına dair ilamlar (örnek 4-5)

 2- PARA VE TEMİNAT VERİLMESİNE DAİR İLAMLAR 

a - Para borcuna veya teminat verilmesine dair ilamlar (örnek 4-5)

II. İLAMSIZ TAKİP 

1 - HACİZ 

BELGELİ VE BELGESİZ OLMAK ÜZERE 2 YE AYRILIR

BELGELİ

1- KABİYO SENETLERİ (ÖRNEK 10)

2-KİRA ALACAKLARI (ÖRNEK 13)

3-APARTMAN YÖNETİM GİDERLERİ (ÖRNEK7)

4- KİRA AKDİ VEYA TAHLİYE TAHHÜDÜNE DAYALI TAKİP (ÖRNEK14)

BELGESİZ

1- TÜM BELGESİZ ALACAKLARDA (ÖRNEK 7)

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 

a - Taşınır rehni 

1- Taşınır rehninin paraya çevrilmesi ödeme emri (örnek 8)

2- taşınır rehninin paraya çevvirilmesi icra -emri (örnek 44)

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 

1 ipoteğin paraya çevrilmesi icra emri(örnek 6)

2- İpoteğin paraya çevrilmesi ödeme emri (örnek 9)

III. İFLAS YOLUYLA TAKİP

a. Genel iflas yoluyla takip (örnek 11)

b. Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip (örnek 12)

 

İcra takiplerini   bireysel olarak takip edebilir yada bir avukat aracılığıya daha rahat işlem yapabilirsiniz.