Avukata Sor

VEKALET BİLGİLERİ

Avukat Aslı Tekin

Kurtuluş Mh. Uzak Sk. Grup Plaza B Blok No: 28 / 8 K: 3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Eskişehir Baro Sicil No:1299

 


 

Avukata verilecek vekaletname noterlerce düzenlenir.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, bölgelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler.

 

VEKALETNAME İLE VERİLECEK YETKİLER

Aşağıda belirttiğimiz ayrıksı haller dışında Noterlik Makamına Avukat Genel Vekaletnamesi denilmek suretiyle vekaletname hazırlatılmaktadır.

 


DİKKAT!

  • Şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde "... şirketi adına temsilen ... şahsı adına asaleten" ibaresini koydurmanız halinde tek vekâletname ile hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname çıkartmış olursunuz. Ayrıca şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verirken temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.
  • İş Hukuku ve Ticaret hukuku kapsamında dava açılacak ise mutlaka bu husus Noterlik makamına bildirilmeli ve vekalet içeriğinde "Arabulucuya başvurma" yetkisi bulunmalıdır.
  • Boşanma davası ya da boşanmanın tanınması tenfizi davası olduğu mutlaka notere söylenmelidir.
    Ayrıca notere giderken, yanınızda iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı (resmi bir kimlik belgesi) bulundurulmalıdır. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.
  • Tanıma Tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının, Apostille Belgesinin ve vekaletnamenin asli ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gereklidir.