Avukata Sor

BORÇLAR HUKUKU

  • Sözleşmelerin feshi, sözleşmeden dönme,
  • Haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Kira alacakları, tahliye v.b.
  • Muvazalı satışların iptali,
  • Eser-inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları,
  • Kefalet sözleşmeleri,
  • Sebepsiz zenginleşme