Avukata Sor

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

  • Şirketlere hukuki danışmanlık,
  • Kambiyo senetlere ilişkin her türlü dava ve takipler,
  • Ticaret Hukukundan kaynaklı her türlü alacak davaları,
  • Şirket ortaklarını çıkarma,
  • Menfi Tespit,
  • Sigorta davaları,
  • Araçlarda değer kaybı