Avukata Sor

MİRAS HUKUKU

  • Veraset ilamı,
  • Terekenin tespiti,
  • Ortaklığın giderilmesi,(İzale-i Şuyu)
  • Muris muvazaası, tapu iptali,
  • Tenkis davaları,
  • Sağ kalan eşin katılma alacağının talebi,
  • Men'i müdahale
  • Mirasın reddi,
  • Mirasın hükmen reddi