Avukata Sor

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Aslı Tekin Hukuk Bürosu Nerede?

  Kurtuluş Mh. Uzak Sk. Grup Plaza B Blok No: 28 / 8 K: 3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

  0 222 220 99 88  -  0532 257 53 05 telefon numaralarından bize ulaşılabilir.

 • Vekalet nasıl düzenlenir? Nelere dikkat ediilmelidir?

  Vekalet, vekil tayin etmek istediğiniz avukatın bilgilerini söyleyerek, yahut kartviziti ile NOTERLİK makamınca tanzim edilir. Noter harcı 90,50-120TL aralığındadır. Avukat vekaletnamesi GENEL VEKALETNAME olarak başlıklandırılmışsa da, avukatların yetkileri sınırlıdır ve sadece görevlendirme ile işlem yapabilmektedir. Genel vekaletnameye bazı hallerde eklemeler yapmak gerekir. Örneğin İş ve ticaret davalarında dava şartı olan arabulucuya başvurma yetkisi içermelidir. Boşanma davasında vekil tayin etmek istiyorsanız fotoğraflı ve boşanma konulu vekaletnamede ek ibare olmalıdır. Tavsiyemiz önce avukat ile görüşerek, Noter'e gidilmesidir.

 • Avukat ile temsil zorunlu mudur?

  Avukat ile temsil tabiki zorunlu değildir. Ancak avukatınız olmadığı hallerde usuli ve esasa ilişkin hata ihtimali yüksek olup, bu hataların dönüşü olmayacaktır. Tebligatların size ulaşması her zaman  mümkün olmayabilir. Yahut her celseye katılamayabilirsiniz. Hukukumuzda her aşamda zaman kısıtlaması vardır ve süresinde verilmeyen dilekçeler geçersizdir. Hiçbir hataya mahal vermeden hakkınızın layıkıyla korunması için avukat ile temsil tavsiyemizdir.

 • Avukat ile iletişim nasıl olmalıdır? E-posta ve telefon ile görüşmek mümkün müdür?

  Avukat ile mesai saatleri içerisinde gerek e-mail, gerekse telefon aracılığıyla görüşme yapılabilir. Davanın halli bakımından bazen yüzyüze görüşme yapmak faydalı ve bizce gereklidir. 

 • Dava veya icra yoluyla yaptığım masrafları iade alabilir miyim?

  Dava veya icra takibinde haklı çıkmanız halinde yaptığınız masraflar karşı taraftan iade alınmaktadır. Şayet kısmi bir kabul var ise, mahkeme ilamında kısmi kabul ile orantılı şekilde masraflarınızı yine iade alabilirsiniz.

 • Boşanma davasını önce karşı tarafın açması mı beklenmelidir?

  Sıkça karşılaştığımız bu sorunun cevabı çok nettir. Her kim artık karşı tarafın kusuru ile evliliği yürütemez hale gelmişse, artık eşini tolere edemez halde ise, bu kişi boşanma davasını açmalıdır. Hukuk genel prensibi olan "KİMSE KENDİ KUSURUNA DAYANAMAYACAKTIR" ilkesi gereği kusursuz olduğunu düşünen dava açacaktır. Aksi takdirde karşı taraf davayı açtığında sanki davayı açmayan sizin kusurunuz var addedilmektedir.

 • Boşanma davası açtığımda çocuğun velayetini alabilir miyim?

  Bu sorunun cevabı her vakaya göre değişiklik gösterecektir. Çocuğun yaşı, çocukla yapılan pedagog görüşmesi, tarafların sosyo-ekonomik koşulları, kusur sebepleri, çocuğun alışkın olduğu ortam ve benzeri pek çok husus velayet hakkını etkilemektedir. Ancak söyleyebileceğimiz şudur ki, anne bakımına muhtaç yaşta olan çocukların velayetinin anneye verilmesi kuvvetle muhtemeldir.

 • Boşanma davası açtığımda nafaka alabilir miyim?

  Boşanma davası açtığımızda dava dilekçesinde ivedilikle tedbir nafakasının bağlanması talep edilir ve yüksek oranda tensip ile beraber tedbir nafakasına hükmedilir. Ancak bu nafakanın miktarı her davada tarafların durumlarına göre değişmektedir.

 • Aldatan eş aile birliği içerisinde edinilen mallardan hak talep edebilir mi?

  Türk Medeni Kanununda düzenlenen yasal mal rejimi gereğince evlilik birliği içersinde edinlen mallar ortaktır ve bu ortaklık hiçbir şarta bağlanmamıştır. Eşlerden birinin ağır kusuru halinde dahi, mallrdaki payını alma hakkı bertaraf edilemeyecektir.

 • Boşanma davası ne kadar sürer?

  Boşanma davaları iki türlüdür. Anlaşmalı olarak boşanma gerçekleşecekse  tek celsede boşanma sağlanacaktır. Ancak çekişmeli boşanma davası açılmışsa, en iyi şartlarda iki -üç celse sürecek ve istinaf aşaması da olur ise 1 yılı aşabilecektir.

 • Ortaklığın giderilmesi(İzael-i şuyu) davası nedir?

  Miras ve sair sebeplerle menkul yada gayrimenkul mal üzerindeki ortaklığın dava yolu ile giderilmesidir. Mahkemenin esas gayesi malın aynen taksimini sağlamaktır. Ancak mal ortaklar arasında aynen taksim edilemiyor ise, bu durum bilirkişi raporu ile belirlenir ve satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilir. Bu karar kesinleştiğinde kararı veren mahkemenin kalem müdürü tarafından satış dosyası hazırlanır, tekrar keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak, satış gerçekleştirilir. Her hissedar hissesine düşen pay, adına açtırılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ortaklık giderilmiş olur.

 • İşçinin iş akdini sonlandırmak için haklı sebepleri nelerdir?

  4857 sayılı İş Kanunun 24. maddesinde işçinin iş akdiini derhal fesih sebepleri sayılmıştır;

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller,
  • Zorlayıcı sebepler.

  Bu sebepler işçi lehine değerlendirilerek kapsam geniş tutulmaktadır.

 • Danışma ücreti ne kadar?

  Özel bir çalışma gerektirmeyen hususlarda danışmanlık ücreti talep etmemekteyiz.